Psychotherapie

Veel mensen ervaren ooit in hun leven een periode waarin zij uit balans zijn. Wanneer de balans in uw leven op de een of andere manier verstoord is geraakt en tot psychische klachten leidt, kan het helpen om daarover te praten met een psychotherapeut. Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor verschillende psychische stoornissen en problemen, in de vorm van gesprekken. In de gesprekken bespreekt u de klachten en de problemen waar u last van heeft. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Het doel van psychotherapie is het verminderen van psychische klachten of er beter mee om leren gaan.

 

Voor wie?

U kunt voor verschillende psychische klachten bij mij terecht, zoals bijvoorbeeld angsten, depressieve gevoelens, klachten na een ingrijpende of traumatische gebeurtenis (posttraumatische stress), of problemen met zelfbeeld. Mijn speciale aandachtsgebied is psychische problemen die samenhangen met een lichamelijke ziekte of ervaringen in het ziekenhuis.

Ik richt mij vooral op specialistische GGZ. Dat wil zeggen zorg voor problemen die al langer bestaan, ernstige problemen of complexe problematiek. Bijvoorbeeld wanneer uw klachten ook een uitwerking hebben op uw relatie(s), hoe u zich over uzelf voelt, uw werk of dagbesteding.

 

Aanmelding en werkwijze:

U kunt mij eerst mailen, ik start meestal met een afspraak voor een korte telefonische kennismaking, om een inschatting te maken of verwijzing naar mij een goed idee is. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om behandeling bij mij te kunnen starten. Na aanmelding en voorafgaand aan de eerste afspraak bij mij ontvangt u een aanmeldformulier voor het invullen van gegevens die nodig zijn voor de zorgverzekeraar (zie verder onder kosten). Er volgen eerst 1 of 2 intakegesprekken voor diagnostiek. Daarna zal ik mijn diagnostische overwegingen en een behandelvoorstel bespreken. Het kan voorkomen dat ik u na intake toch verder moet verwijzen, bijvoorbeeld in het geval dat uw problematiek om een specifieke expertise vraagt waarover ik niet beschik of wanneer uw problemen te ernstig zijn voor behandeling in een vrijgevestigde praktijk. Ik zal dit zorgvuldig met u bespreken. Een behandelvoorstel gaat altijd in overleg met u.

 

E-health

Voor en na de behandeling wordt een vragenlijst afgenomen voor het meten van het behandeleffect en zal er naar uw tevredenheid gevraagd worden. Op indicatie zet ik extra vragenlijsten uit voor diagnostiek. Ook kan er gebruik gemaakt worden van online psycho-educatie of aanvullende modules. In overleg is het mogelijk om consulten via beeldbellen of telefonisch te doen. Ik maak gebruik van het platform Embloom.